Website BannerLink ที่เกี่ยวข้อง
 สวทช. กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
 สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย
 ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยางไทย
 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 สมาคมยางพาราไทย
 สถาบันวิจัยยาง
 สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย
 สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ
 สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชัวภาพไทย
 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
 

WEBSITE
QR-CODE WWW.CHAREONTUT.COM

FACEBOOK
QR-CODE WWW.FACEBOOK.COM/CHAREONTUT
Thai
English
ไทย
     
     
     
 
เครื่องอัดรีดชนิดสกรูคู่ ยี่ห้อ CT มีลักษณะของตัวสกรูที่แบ่งออกได้เป็นท่อนสั้นๆ (Modular หรือ Segment) เพื่อให้สามารถทำการจัดเรียงส่วนประกอบของสกรู (Screw Configuration) ให้เหมาะสมกับการใช้งานในประเภทต่างๆ นอกจากนั้น ตัวสกรูยังมีลักษณะที่ ขบกันสนิท (Closely Intermeshing) และเมื่อหมุนในขณะใช้สกรูด้านซ้าย และด้านขวาจะช่วยทำความสะอาดซึ่งกันและกัน (Self Wiping) ทิศทางการหมุนของสกรูเป็นแบบหมุนในทิศทางเดียวกัน (Co Rotation)
 

เครื่องอัดรีดชนิดสกรูคู่ (Twin Screw Extruder)

เครื่องอัดรีดชนิดสกรูคู่ ยี่ห้อ CT เหมาะสำหรับการใช้งานได้หลากหลายประเภทเช่น
- การผสมพลาสติกเข้ากับสารเคมีต่างๆ
- การผลิตมาสเตอร์แบช สี ของพลาสติก หรือ
  ยาง
- การผลิตวัสดุเทอร์โมพลาสติก อิลาสโต
  เมอร์
- การทำปฏิกิริยาเคมีในขณะที่ทำการผสม
- การผลิตวัสดุคอมโพสิต
- การกำจัดสารระเหยในพอลิเมอร์ หรือ ยาง
- การผลิตอาหารสุกพองกรอบ (Direct
  Expanded Snack)
- การผลิตอาหารพร้อมทอดกรอบหรืออบ
  กรอบ (Third Generation Pellet)
- การผลิตอาหารเนื้อเทียม

เครื่องอัดรีดชนิดสกรูคู่ (Twin Screw Extruder) อาจเรียกชื่อได้หลายชื่อ เช่น เครื่องผสมแบบต่อเนื่อง (Continuous Mixer) เครื่องอัดรีดชนิดเกลียวหนอนคู่ เครื่องเอกซ์ทรูด เครื่องนวดยางแบบต่อเนื่อง
          เครื่องอัดรีดชนิดสกรูคู่   
   
 CT Single Screw Extruder is mostly used for continuous shaping material through the extruder die. This shape generally changes to some extent as the material exits from the die.  Many different materials can be formed through CT Single Screw Extruder, i.e. thermoplastics, thermosets, rubbers, and food products. To improve the mixing efficiency, mixing screw element and grooved barrel may be used instead of regular screw and barrel.

เครื่องอัดรีดชนิดสกรูเดี่ยว (Single Screw Extruder) 
CT Single Screw Extruder:
• CT Single Screw Extruder can be 
   equipped with relevant auxiliary 
   accessories i.e. die head and 
   speed- adjustable cutter for
   producing various products.
• The structure of machine is 
   specifically designed according to
   processing material and technology.
• CT makes screws and barrels in
   various geometries and L/D ratios.
• CT can supply screws and barrels from
   many based materials, i.e. nitrided
   steel, chromium plating, tool steel,
   stainless steel, etc.


                       Single-Screw Extruder
 
     
 
เครื่องผสมแบบปิด ยี่ห้อ CT เป็นเครื่องสำหรับใช้ในการผสมยางหรือพลาสติกเข้ากับสารเคมีและสารตัวเติมต่างๆ ให้เป็นเนื้อเดียวกัน ผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้อุปกรณ์ผสม (Rotor)  ที่สามารถถอดเปลี่ยนชนิดเพื่อให้เหมาะกับการผสมแต่ละประเภท และถอดออกเพื่อทำความสะอาดได้สะดวก ในการทำงานผสมผู้ใช้งานยังสามารถปรับความเร็วรอบของโรเตอร์และอุณหภูมิของห้องผสมได้ในช่วงที่กว้าง เพื่อให้เหมาะสมกับงานแต่ละประเภท เครื่องผสมสามารถบดสารเคมีให้แตกเป็นอนุภาคเล็กๆ และกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอในพอลิเมอร์ ทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีคุณสมบัติที่ดี
เครื่องผสมแบบปิด ยี่ห้อ CT สามารถต่อเชื่อมเข้ากับโปรแกรมติดตามผลและบันทึกข้อมูลค่าแรงบิด และอุณหภูมิของวัสดุภายในห้องผสมในขณะกำลังผสม แบบ Real Time ผู้ใช้งานสามารถแปลงไฟล์เป็นชนิด Excel ได้ภายในโปรแกรม  เครื่องผสมแบบปิด (Internal Mixer)
 
เครื่องผสมแบบปิด ยี่ห้อ CT เหมาะสำหรับการใช้งานหลายประเภท ได้แก่
 - การผสมพอลิเมอร์ และ / หรือ
   ยางคอมปาวด์
 - การผสมพอลิเมอร์ และ / หรือ
   ยางคอมโพสิต
 - การผสมพอลิเมอร์ และ / หรือ
   ยางหลายชนิดเข้าด้วยกัน

เครื่องผสมแบบปิด (Closed Mixer) อาจเรียกชื่อได้หลายชื่อ เช่น เครื่องผสมแบบชุด (Batch Mixer) อินเทอร์นอลมิกเซอร์ (Internal Mixer) เครื่องนวดยาง (Kneader) เครื่องผสมยาง (Rubber Mixer) เครื่องผสมพลาสติก (Plastic Mixer) เครื่องผสมแบนบูรี (Banbury Mixer) เครื่องผสมบานบูรี เครื่องผสมแบบแกนคู่ (Twin Rotor Mixer)
เครื่องผสมแบบปิด  
 
   
CT Compression Molding Machine or CT hydraulic press, is for polymeric shaping in which the molding material, generally preheated, is first placed in an open, heated mold cavity. The mold is closed with a top force or plug member, pressure is applied to force the material into contact with all mold areas, and heat and pressure are maintained until the molding material has cured in the case of rubber compound. The process employs thermosetting resins in a partially cured stage, either in the form of granules, putty-like masses, or preforms. CT Compression Molding Machine is a high-volume, high-pressure equipment suitable for molding complex, high-strength fiberglass reinforcements. Advanced composite thermoplastics can also be compression molded with unidirectional tapes, woven fabrics, randomly orientated fiber mat or chopped strand. The advantage of CT Compression Molding Machine is its ability to mold large, fairly intricate parts. CT Compression Molding Machine produces fewer knit lines and less fiber-length degradation than injection molding machine.
CT Compression Molding Process consists of hydraulic oil tank, hydraulic power unit, hydraulic pump, hydraulic control system, pressure switch, pressure guage, relief valve, hydraulic cylinder, control panel, temperature controller, mould, cavity mold, press lever, heating platen, and cooling platen.
              
เครื่องอัดเบ้า (Compression Molding Machine)
 
CT Compression Molding Machine:       
• Compression molding machine with the
   advanced design
• Easy to control
• Suitable for plastic and/or rubber
• Pressure adjustment by electrical pressure
   switch.
• Electrical valves to control up-down
   directions of compression plate.
• The hydraulic components are easily
   accessible for quick maintenance.
Safety valve for over-pressure protection.
Safety door for user protection.
• Pressure releasing system in the case
   of electrical power failure.
• Pressure holding system to extend
   pressure pump life-time and to save energy.
• Low cost
• Long service life
Compression Molding Machine  
 
   
       Colloid Mill   
CT Colloid Mill is an equipment suitable for:

 reducing the particle size of particulate in dispersion liquid
 mixing immiscible liquids with emulsifier
 preparation of chemical dispersion
 preparation of color pigment dispersion


CT Colloid Mill:
• Lab-scale mill with an advanced design
• Smooth running
• Adjustable rotor speed
• CT Colloid Mill can be equipped with relevant auxiliary
   accessories i.e. screen filter, circulating pipeline for batch
   milling, and
 jacketed vessel for temperature control.
• The special bearings and seals are specifically designed
    to maximize working life.
• Easy to control
• High output
• Low cost
• Long service life

Choices in Rotors and Stators:
• CT makes a wide range of rotors and stators for different
   condition severities.
• CT can supply rotors and stators from many based materials
   i.e. stainless, nitrided steel, tool steel, or high-speed steel.
• Segmented rotors and stators are also available.

                   Colliod Mill   
 
    
CT Two-Roll Mill can be used in many applications:
 Rubber sheeting for block rubber laboratory
 Rubber compounding for rubber product industry
 Rubber sheeting / calendering for rubber industry
 Plastic compounding / PVC compounding for plastic industry
 Color masterbatch preparation for rubber and plastic industry
 Expanded snack cracking / milling / grinding for food industry
   
       
เครื่องผสมยางชนิดสองลูกกลิ้ง (Two Roll Mill)
         
                     Two-Roll Mill
CT Two-Roll Mill:
 CT Two-Roll Mill with an advanced design
 CT Two-Roll Mill consists of two rolls made of
  steel with hard chrome plating.

 Both rolls run at a fixed speed and a constant
   friction ratio.

 The machine is installed with an electrical
   control panel.

• The machine consists of spur gears to transmit
   the driving power from one roll to another roll.

 Adjustable roll speed and adjustable friction
   ratio are available.

 CT Two-Roll Mill can be equipped with
   CT heating/cooling unit.

• Easy to control
• Smooth running
 Low cost
 Safety functions
• Long service life

The safety of CT Two-Roll Mill:
• Safety is a fundamental feature of this machine. Safety bars are mounted under the rolls which can be reached
   easily in the case of emergency stop. The machine also has others safety equipments, such as emergency switch,
   overload cut-out equipment, and roll reverse-direction switch.
   
 
   

 CT Intermesh Mixer used for mixing or compounding and additives or thermoplastic elastomer
 blending. There are different factors to achieve a homogenous blend of the different raw materials.
 The intermeshing rotors provide both shear and extensional flows to obtain good dispersive and
 distributive mixings which directly effect the product properties.
 
เครื่องผสมแบบโรเตอร์ขบกัน (Intermesh Mixer)
CT Intermesh Mixer is suitable for many
applications:
• Rubber Compounding
• Thermoplastic Elastomer Preparation
• Rubber Blending
• Food and Food Product i.e. Starch
   Modification
 

CT Intermesh Mixer can be made upon your
requirements:
•Any mixing capacity can be manufactured by
  CT from small size used in laboratory to big
  size in plant.
•We can supply custom rotor design for the
  specific application.
•We will recommend the suitable material or
  combination of materials for your application.
 
                       Intermesh Mixer
 
 
              

 
Current Pageid = 1